X-Benen (genua valga)

X-benen of genua valga, is een standsafwijking van de benen waarbij de benen naar binnen gedraaid zijn. Hierbij ontstaat als het ware een ‘X-stand’. De knieën staan in een knik naar binnen. Vaak gaat de x-stand samen met doorgezakte middenvoeten. Jonge kinderen van 2 tot 6 jaar hebben een natuurlijke X-stand van de benen. De voeten zijn bij deze leeftijd ook wat platter. Zowel de X-stand als de platte voeten trekken in de meeste gevallen bij na het zesde levensjaar. Het komt voor dat X-benen op latere leeftijd nog zichtbaar zijn. Vrouwen hebben een grotere kans op het ontwikkelen van x-benen dan mannen, omdat het bekken van de vrouw breder is en de stand van het bovenbeen ten opzichte van het onderbeen anders is.

Symptomen van X-Benen

X-benen zijn duidelijk te herkennen aan het naar binnen knikken van de knieën en het naar binnen zakken van de voeten (Valgisatie). Een X-stand van de benen hoeft in eerste instantie niet te leiden tot klachten. De afwijkende stand van de benen zorgt ervoor dat er hogere trekkracht komt te staan op de pezen en spieren aan de binnenkant van de voet en de knieën. Deze trekkracht ontstaat geleidelijk, waardoor de klachten pas later kunnen ontstaan. De trekkracht en druk aan de binnenzijde van de voeten en benen kunnen er voor zorgen dat spieren, pezen en banden sneller overbelast raken.

Oorzaken van X-Benen

Het ontstaan een X-stand kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

  • Hypermobiliteit (Overbeweeglijkheid)
  • Het aannemen van een W-zit (bij kinderen)
  • Overgewicht
  • Verkeerde manier van kruipen (bij baby’s)
  • Verkromming van het scheenbeen
  • Verkromming van het dijbeen

Behandeling X-Benen

De stand van de knieën verandert bij kinderen vaak na het zesde levensjaar. Gebeurt dit niet, dan is het mogelijk dat de x-benen blijvend zijn. Heeft u pijnklachten door de x-stand van uw benen? Probeer rekening te houden met uw belasting en bedenk of uw belasting anders is geworden. Wellicht bent u meer gaan wandelen, sporten of een andere sport gaan beoefenen of andere schoenen gaan dragen. Probeer in dit proces iets te veranderen en voldoende rust te houden. Komt u hier zelf niet uit en wordt de pijn niet minder of heeft u veel klachten? Dan kan het verstandig zijn om een afspraak te maken bij de podoloog. De podoloog onderzoekt uw looppatroon en de stand van uw voeten, knieën en heupen ten opzichte van elkaar. De afwijkende stand van uw voeten en knieën kan mogelijk worden beïnvloed met behulp van podotherapeutische zolen. De podoloog kan deze op maat voor u aanmeten. Deze zolen beïnvloeden de stand van uw voeten, knieën en heupen en zorgen voor een optimale drukverdeling onder uw voeten. Ook kunnen de zolen trekkracht en druk aan de binnenzijde van de voeten en benen verminderen om blessures te voorkomen. Daarnaast geeft de podoloog een klachtgericht schoenadvies, waarbij rekening wordt gehouden met de afwijkende voet- en beenstand. Indien nodig wordt aanvullend fysiotherapie geadviseerd.

Herkent u genoemde symptomen en ervaart u pijn? Maak dan snel een afspraak, zodat wij u kunnen helpen​!​